Cena

Všetky ceny dubových stolov ( produktov ) sú uvedené v konečnej hodnote s DPH.

Objednávka

Objednávku produktu: Dubový stôl, ktorý je skladom je možné uskutočniť prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Miesto odberu, spôsob platby, termín odovzdania, prípadne ostatné dojednania sú možné po dohode so Zhotoviteľom.

Objednávku produktu: Dubový stôl, ktorý nie je skladom je možné uskutočniť prostredníctvom emailu. Špecifikácia objednaného stola ( produktu ), termín odovzdania, miesto odberu, spôsob platby, prípadne ostatné dojednania sa dohodnú v Zmluve o dielo.

Dostupnosť

Dubový stôl skladom je zvyčajne možné po dohode odobrať ihneď. Dubový stôl na objednávku vyrábam v priebehu 4 – 6 pracovných týždňov