Klingáč-Dubové stoly

Návod na ošetrenie

Obsah setu Olej
Špongia
Utierka
Brúsny papier

Olej slúži len na olejované povrchy, NIE lakované

Postup

  • - povrch vyčistiť od nečistôt, mastnoty, vlhkosti
  • - vybrúsiť podľa potreby rovnomerne v smere vlákien
  • - vyfúkať, vytrieť suchou utierkou
  • - natrieť olej špongiou, nechať 1 až 5 minút pôsobiť
  • - vytrieť, zaleštiť

UPOZORNENIE

použitú špongiu a utierku zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody, alebo uzatvorenej nádoby a zabezpečte jej likvidáciu

Návod na ošetrenie

Obsah setu Olej
Špongia
Utierka
Brúsny papier

Olej slúži len na olejované povrchy, NIE lakované

Postup

  • - povrch vyčistiť od nečistôt, mastnoty, vlhkosti
  • - vybrúsiť podľa potreby rovnomerne v smere vlákien
  • - vyfúkať, vytrieť suchou utierkou
  • - natrieť olej špongiou, nechať 1 až 5 minút pôsobiť
  • - vytrieť, zaleštiť

UPOZORNENIE

použitú špongiu a utierku zabezpečte proti možnému samovznieteniu namočením do vody, alebo uzatvorenej nádoby a zabezpečte jej likvidáciu